Internet Service Provider

You are here > ประเภทของเว็บไซต์

ประเภทของเว็บไซต์

browser-1666995_640

เว็บไซต์ส่วนตัว (Personal Website)

          คือ ประเภทของเว็บไซต์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง โดยทั่วไปแล้วจะข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นส่วนตัว แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณเอง เพราะอาจเป็นข้อมูลแนะนำตนเอง หรือประสบการณ์ชีวิต และแสดงเนื้อหาที่จะบอกให้ผู้อ่านของคุณได้ทราบเกี่ยวกับความคิด ความสนใจ งานอดิเรก ครอบครัวความรู้สึก เป็นต้น

เว็บไซต์แบ่งปันรูปภาพ (Photo Sharing Website)

เว็บไซต์ประเภทนี้เป็นเว็บไซต์สำหรับเก็บ และแบ่งปันรูปภาพบนอินเทอร์เน็ต โดยมีเว็บไซต์เช่น Flickr.com, Photosite.com และ Google Photo และอาจจะมีเว็บไซต์เหมือนที่กล่าวมามากกว่า 100 เว็บไซต์ที่นำเสนอการแชร์รูปภาพฟรี ซึ่งโทรศัพท์ส่วนใหญ่จะมีแอปพลิเคชันทำงานให้เสร็จสิ้นเหมือนกัน

เว็บไซต์สำหรับนักเขียน (Writers Authors Website)

เว็บไซต์ของนักเขียน หรือผู้แต่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่า Writer’s หรือ Platform ของผู้เขียนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ ที่นักเขียนสามารถใช้เพื่อเขียนบล็อก นิยาย หรือเรื่องราวของตนเองให้กับผู้ติดตามได้ทราบ เว็บไซต์ของนักเขียนจะรวมถึงประวัติ รายชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หน้าสั่งซื้อหนังสือ และผลงานต่าง ๆ

เว็บไซต์สำหรับสร้างการสื่อสาร (Community Building Website)

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์สร้างชุมชนออนไลน์ของผู้ที่ต้องการโต้ตอบกับคนอื่น ๆ ในสังคมหรือพบปะกับผู้ที่มีส่วนร่วมในความสนใจของพวกเขา โดยเว็บไซต์ที่รู้จักกันดีที่สุดน่าจะเป็น FaceBook, Twitter เป็นต้น ซึ่งสามารถทำการแชร์รูปภาพ หรือแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ กับเพื่อนได้

เว็บไซต์การศึกษา (Educational WebSite)

เว็บไซต์การศึกษา เป็นแหล่งให้ความรู้ได้ทุกเพศทุกวัย ที่มีการให้ความรู้และอัปเดทเรื่องราวการศึกษาอยู่เสมอ และในบ้างเว็บไซต์ก็ยังมีบริการเรียนฟรีออนไลน์อีกด้วย เพื่อการศึกษาเข้าถึงกลุ่มคนทั้งที่อยู่ใกล้และอยู่ไกล

เว็บไซต์องค์กรไม่แสวงผลกำไร ((Nonprofit Organization WebSite)

คือเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มคนหรือองค์กร ที่มีความต้องการช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังผลกำไรตอบแทน ซึ่งได้แก่ สมาคม ชมรม โครงการ และมูลนิธิต่าง ๆ ซึ่งจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป

เว็บไซต์ข่าว (News Website)

เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้น โดยองค์กรข่าวหรือสื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ นิตยสาร วารสาร เป็นต้น ที่จะทำการเสนอข่าวในทุก ๆ วัน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับข่าวได้อย่างเต็มที่

เว็บไซต์ธุรกิจ (Business Website)

ธุรกิจส่วนใหญ่หันมาใช้เว็บไซต์กันเพิ่มมากขึ้น เพราะเว็บไซต์ทำให้ธุรกิจสามารถสร้างเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นได้จากผู้คนทั่วโลก ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ โฆษณา ให้ความรู้ คำอธิบายผลิตภัณฑ์ อาจจะดูเหมือนเว็บไซต์ E-commerce แต่มันมีความแตกต่างกันอยู่ที่คุณสามารถสังเกตได้

เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ecommerce Website)

เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซทั้งหมด เป็นเว็บไซต์ที่มีขึ้นเพื่อขายผลิตภัณฑ์และบริการทางออนไลน์ ซึ่งมีธุรกิจขนาดเล็กนับล้านที่ใช้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ เพื่อขายผลิตภัณฑ์ผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะสามารถขายได้เกือบทุกอย่างที่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนัก เช่น Lazada และ Weloveshopping เป็นต้น

คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง
จดโดเมนรับจดโดเมนจดทะเบียน SSLเว็บโฮสติงบริการอีเมลบริการพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตศูนย์ข้อมูลบริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์โคโลบริการวางระบบอินเทอร์เน็ตบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
SSL Certificate,  Web HostingEmail ServiceInternet Hosting ServiceInternet Service Providervirtual private serverVPSData CenterServer Colocationpublic key infrastructure