Internet Service Provider

You are here > ที่มาของชื่อโดเมน .Tech

ที่มาของชื่อโดเมน .Tech

.tech

.tech เป็นชื่อโดเมนที่มุ่งไปที่เทคโนโลยี ได้รับการยอมรับ และมีความสำคัญสำหรับธุรกิจ และผู้ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี .tech คือชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป (gTLD) สำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ที่จะบ่งบอกถึงความชำนาญด้านเทคนิคโดยเฉพาะ .tech สร้างขึ้นสำหรับองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีเช่น บริษัท ซอฟต์แวร์ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ บริษัทวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงนักเขียน หรือบล็อกที่เกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง
จดโดเมนรับจดโดเมนจดทะเบียน SSLเว็บโฮสติงบริการอีเมลบริการพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตศูนย์ข้อมูลบริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์โคโลบริการวางระบบอินเทอร์เน็ตบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
SSL Certificate,  Web HostingEmail ServiceInternet Hosting ServiceInternet Service Providervirtual private serverVPSData CenterServer Colocationpublic key infrastructure