Internet Service Provider

You are here > ที่มาของชื่อโดเมน .site

ที่มาของชื่อโดเมน .site

.site

.site เป็นชื่อโดเมนประเภท gTLD ที่มีความเป็นสากล โดยไม่มีการเชื่อมโยงกับประเทศหรือภูมิภาคใด ๆ หน้าที่ของโดเมน .site คือใช้เป็นที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ใช้ทั่วโลกโดยมุ่งหวังให้เป็นโดเมนทั่วไป ไม่มีธีม ไม่มีการแบ่งหมวดหมู่และไม่มีข้อจำกัดในการใช้งาน เปิดกว้างให้ทั้งนักพัฒนาเว็บ ศิลปิน ทีมกีฬา ผู้ผลิตและอื่น ๆ สามารถใช้งานโดเมนนี้ได้ ในปัจจุบันผู้ดำเนินการจดทะเบียนชื่อโดเมน คือ Radix (DotSite) ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง
จดโดเมนรับจดโดเมนจดทะเบียน SSLเว็บโฮสติงบริการอีเมลบริการพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตศูนย์ข้อมูลบริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์โคโลบริการวางระบบอินเทอร์เน็ตบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
SSL Certificate,  Web HostingEmail ServiceInternet Hosting ServiceInternet Service Providervirtual private serverVPSData CenterServer Colocationpublic key infrastructure