Internet Service Provider

You are here > Bad Rabbit มัลแวร์รายใหม่กำลังระบาดแถบยุโรป และรัสเซีย

Bad Rabbit มัลแวร์รายใหม่กำลังระบาดแถบยุโรป และรัสเซีย

ransomware-2318381_640

Ransomware หรือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ตัวใหม่ มีชื่อว่า Bad Rabbit เป็น Ransomware สายพันธุ์ Patya กำลังเริ่มระบาดในยุโรปและรัสเซีย โดยมีเป้าหมาย เพื่อโจมตีไปยังเครือข่ายขององค์กรและเว็บไซต์ของสื่อบางเว็บไซต์ ซึ่งในตอนนี้มีเหยื่อได้รับผลกระทบจากการเรียกค่าไถ่ของ Bad Rabbit เกือบ 200 ราย

กลุ่มรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก รวมทั้ง Kaspersky Labs และกลุ่มนักวิจัย ESET และ Proofpoint ระบุว่าการโจมตีดังกล่าวแพร่ระบาดผ่านการอัปเดตโปรแกรม Adobe Flash ของปลอม เมื่อคอมพิวเตอร์ติดไวรัสมัลแวร์ตัวนี้ ผู้ใช้จะถูกส่งไปยังเว็บไซต์ Darknet ซึ่งระบุว่าต้องจ่ายเงิน 0.05 Bitcoin หรือประมาณ 9,300 บาท เพื่อให้สามารถเข้าถึงไฟล์ที่เข้ารหัสได้ โดยผู้ใช้ที่โดนโจมตีจาก Bad Rabbit มีเวลาเพียง 40 ชั่วโมง ในการชำระเงินก่อนที่ราคาจะเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า Bad Rabbit นั้นเกี่ยวข้องกับ NotPetya ที่ได้มีการแพร่กระจายไปทั่วโลกเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะไม่เกี่ยวข้องกัน แต่มันก็ได้ใช้วิธีเดียวกันในการโจมตี เพื่อเรียกค่าไถ่จากเหยื่อที่ใช้อินเทอร์เน็ต

อ้างอิง : Engadget