Internet Service Provider

You are here > สิ่งที่ควรรู้ก่อนจดโดเมน : ส่วนขยายโดเมน (Domain Extensions) คืออะไร ?

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจดโดเมน : ส่วนขยายโดเมน (Domain Extensions) คืออะไร ?

web-design-1327873_1280

การจะเริ่มต้นจดโดเมนมีหลายอย่างที่เราต้องเตรียมตัว ทั้งชื่อและส่วนขยายของโดเมน เนื่องจากชื่อโดเมน (Domain Name) คือที่อยู่หรือข้อมูลประจำตัวของเว็บไซต์ ส่วนแรกของชื่อโดเมนคือชื่อเว็บไซต์ อาจเป็นชื่อธุรกิจ, ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก และชื่อที่ต้องการระบุธุรกิจ ซึ่งหลังจากชื่อโดเมนจะตั้องตามด้วยจุด (.) หลังจากส่วนแรกของชื่อโดเมน ส่วนที่สองของชื่อโดเมนที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่จุดนั้นเรียกว่าส่วนขยายโดเมน (Domain Extensions) โดยส่วนขยายโดเมนเรียกอีกอย่างว่า ‘โดเมนระดับบนสุด’ หรือ TLD เป็นการระบุประเภทของเว็บไซต์ หรือคล้าย ๆ กับนามสกุล ซึ่งเป็นประโยชน์ในการระบุสิ่งที่เว็บไซต์ได้เผยแพร่

ย้อนกลับไปในทศวรรษที่ 1980 มีเพียงส่วนขยายโดเมนหรือ TLDs เพียง 7 รายการเท่านั้น (.com, .edu, .gov, .int, .mil, .net และ .org) ส่วนขยายโดเมน .com, .net และ .org นี้ไม่มีข้อจำกัดซึ่งหมายความว่าบุคคลหรือองค์กรใด ๆ สามารถใช้ส่วนขยายเหล่านี้สำหรับการจดโดเมนของตน ส่วนอื่น ๆ ทั้ง 4 (.edu, .gov, .int และ .net) ต้องมีจุดประสงค์และมีข้อจำกัดว่าใครสามารถจดโดเมนเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ยังมีส่วนขยายโดเมนเฉพาะประเทศที่ไม่จำกัดอยู่ด้วย

ในปี 2001-2002 ได้มีการเปิดตัวโดเมนใหม่อีก 7 โดเมน ได้แก่ biz, .info, .name และ .pro ซึ่งจะไม่มีการแบ่งปันและเปิดให้ทุกคนที่ต้องการจดโดเมนของตนด้วยส่วนขยายเหล่านี้ ส่วนอีก 3 ส่วนขยายโดเมนใหม่คือ. aero, .coop และ .museum โดยไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน เพราะได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน ส่วนขยายโดเมนที่ได้รับการสนับสนุนเป็น TLDs ที่เป็นตัวแทนชุมชนหรืออุตสาหกรรม ซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดโดย TLD ผู้สนับสนุนหรือส่วนขยายโดเมน คือองค์กรที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายในเรื่องที่เกี่ยวกับการขยายโดเมนที่ได้รับการสนับสนุน

คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง
จดโดเมนรับจดโดเมนจดทะเบียน SSLเว็บโฮสติงบริการอีเมลบริการพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตศูนย์ข้อมูลบริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์โคโลบริการวางระบบอินเทอร์เน็ตบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
SSL Certificate,  Web HostingEmail ServiceInternet Hosting ServiceInternet Service Providervirtual private serverVPSData CenterServer Colocationpublic key infrastructure