Internet Service Provider

คุณอยู่ที่ > โดเมนราคาเป็นล้านมีจริงไหม ? 5 อันดับโดเมนที่มีราคาสูงที่สุดในโลก

โดเมนราคาเป็นล้านมีจริงไหม ? 5 อันดับโดเมนที่มีราคาสูงที่สุดในโลก

web-design-1327873_1280

สำหรับผู้ที่ทำเว็บไซต์การตั้งชื่อเว็บไซต์เพื่อจดโดเมน ย่อมต้องการให้โดเมนของคุณจดจำได้ง่ายต่อผู้คนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดนเมนนั้นเปรียบได้เหมือนบ้านเลขที่บนโลกออนไลน์ดังนั้นหากสามารถคุณจดชื่อโดเมนที่สามารถจำได้ง่าย ก็จะได้เปรียบคู่แข่งดังนั้นโดเมนที่จำได้ง่ายก็จะมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นเราจึงขอเสนอ 5 โดเมนที่มีราคาสูงที่สุดในโลก

1.Insurance.com มูลค่าในการซื้อขาย 35.6 ล้านดอลล่า (ประมาณ 1 พัน 1 ร้อยล้านบาท)
เว็บไซต์ที่รวบรวมประกันภัยประเภทต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว จดโดเมนครั้งแรกเมื่อปี 1994

2. Vacationrentals.com มูลค่าในการซื้อขาย 35 ล้านดอลล่า (ประมาณ 1 พัน 50 ล้านบาท)
เว็บไซต์สำหรับจองที่พักแบบครบวงจร จดทะเบียนครั้งแรกปี 1997

3. Privatejet.com มูลค่าในการซื้อขาย 35 ล้านดอลล่า (ประมาณ 1 พัน 50 ล้านบาท)
เว็บไซต์สำหรับจองเครื่องบินส่วนตัว ที่คุณสามารถระบุความต้องการของคุณเช่น ต้องการขึ้นเครื่องบินขนาดไหน ออกจากสนามบินใด จุดหมายปลายทาง อยู่ที่ไหน ฯลฯ Privatejet จดทะเบียนครั้งแรกปี 1996

4.Internet.com มูลค่าในการซื้อขาย 18 ล้านดอลล่า (ประมาณ 1 พัน 50 ล้านบาท)
เว็บไซต์ internet.com เป็นเว็บไซต์ที่สามารถเช็คโดเมนดูข่าวสารทางเกี่ยวข้องกับทางด้านเว็บไซต์ จดทะเบียนครั้งแรกปี 1997

5. 360.com
เว็บไซต์ 360.com เป็นเว็บไซต์ของบริษัทเทคโนโลยีจากประเทศจีน ที่มีผลิตภัณฑ์ทั้งแอนตี้ไวรัสที่ปกป้องทั้ง
สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์บุคคล เป็นต้น