Logo-anet-corporate_internet-อินเทอร์เน็ต
 
ทำไมบริษัท หรือองค์กรต้องปกป้อง Machine Identities
Date : 02/02/2023
ในปัจจุบันการเข้าถึงไม่ใช่แค่การเข้าถึงแค่ระบบหรืออุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง Machine หรือสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากตัวบุคคล ที่ต้องยืนยันว่าตัวเองเป็น  Machine หรือเครื่องนั้นจริง
 

ในชีวิตประจำวันของเราเวลาจะเข้าสู่ระบบอะไรก็ตามจะมีการยืนยันตัวตนที่เราเจอกันบ่อย คือการใช้ Username และ Password เพื่อการเข้าถึงในการใช้งาน เช่นการเข้าใช้ระบบ Windows หรือการเข้าถึงแอปพลิเคชันต่าง บนมือถือ ซึ่งเป็นการป้องกันการปลอมแปลงบุคคลที่จะแอบอ้างเข้ามาใช้งานรูปแบบหนึ่ง แต่ในปัจจุบันการเข้าถึงไม่ใช่แค่การเข้าถึงแค่ระบบหรืออุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง Machine หรือสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากตัวบุคคล ที่ต้องยืนยันว่าตัวเองเป็น  Machine หรือเครื่องนั้นจริง

ถ้ามองว่า Username และ Password เป็นการยืนยันว่าใครเป็นคนเข้าถึงระบบแล้วนั้น ตัวเครื่องหรืออุปกรณ์เองก็มีการยืนยันตัวตนเช่นเดียวกันเพื่อความปลอดภัย โดยเราสามารถเจอกันได้บ่อย ๆ อย่างเช่น การเข้าถึงเว็บไซต์ เป็นต้น ฉะนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเว็บไซต์นั้น ๆ เป็นเว็บไซต์ที่เราต้องการเข้าถึงจริง ๆ ไม่ใช่โดนปลอมแปลงระหว่างทาง ซึ่งหลาย ๆ คนก็น่าจะเคยเจอกันอยู่แล้ว การปลอมแปลง URL นั้นก็เพื่อที่จะหลอกล่อเหยื่อให้เข้ามาเพื่อล้วงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ หรือที่เรียกกันว่าฟิชชิง (Phishing)

ในปัจจุบันการยืนยันตัวตนของเครื่องหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  สามารถทำได้หลายวิธีการ SSL/TLS, SSH Keys, API Keys และ Code Signing ซึ่งส่วนนี้เราจะพูดถึง SSL/TLS เป็นหลัก

Transport Layer Security (TLS/SSL) | by Christopher Makarem | IOCSCAN | Medium

จากรูปด้านบนจะเห็นว่า การเชื่อมต่อจาก Client ไปยัง Server ที่ทำการติดตั้ง SSL Certificate แล้วนั้นจะมีการตรวจสอบ Certificate ที่ส่งจาก Server มาก่อน หากถูกต้องที่เบราว์เซอร์จะขึ้นรูปกุญแจเพื่อยืนยันว่าเว็บไซต์ (Machine) ที่เข้าถึงนั้นปลอดภัยที่จะเชื่อมต่อ

เช่นเดียวกันกับ Password โดยปกติแล้วรหัสผ่านที่เราใช้งานนั้นโดยปกติแล้วจะมีนโยบาย เพื่อให้ทำการเปลี่ยน Password ใหม่ เช่นทุก ๆ 3,6,9, เดือนเป็นต้น แต่สำหรับตัว Certificate นั้น ในปัจจุบัน จะถูกกำหนดให้มีอายุ 1 ปี และต้องทำการต่ออายุใหม่ ซึ่งเปรียบเหมือนการเปลี่ยน Password ใหม่ให้กับ Machine เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีถอดรหัสและนำไปใช้ได้ง่าย ๆ

ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ มักจะเกิดจากการที่ไม่ได้ทำการเปลี่ยนใบรับรองใหม่ให้กับเครื่องนั้น ๆ ทำให้เมื่อเข้าถึง เว็บไซต์ตัวเบราว์เซอร์เองจะแสดงให้เห็นว่า User เองกำลังเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ หากเป็นการดูแลเว็บไซต์เพียง 1-2 เว็บไซต์อาจจะไม่เกิดปัญหานี้แต่กรณีที่เป็นองค์กรใหญ่ หรือมีเว็บไซต์มากมาย และบางองค์กรเองก็มีหลายทีมงาน ที่ดูแลอีก จึงมักจะเป็นปัญหาหรือจุดอ่อนของธุรกิจ (Pain Point) ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ ในหลายองค์กร เมื่อเรามองเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้แล้วนั้น เราก็ต้องหาวิธีในการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับเหล่าเครื่อง อุปกรณ์ ระบบ เว็บไซต์ เพื่อให้มีความปลอดภัย

ในฐานะ ANET เป็นผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต เบื้องต้นเราอยากแนะนำและอยากให้รู้จักกับวงจรชีวิตของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ Certificate Lifecycle เพื่อให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

THE CERTIFICATE LIFECYCLE?

โดยปกติ Certificate lifecycle เองแยกเป็น 5 ส่วนด้วยกันคือ

 1. Certificate Request
  1. ทำการสร้างคำขอเพื่อใช้ออก Certificate
 2. Certificate Issuance
  1. ทำการส่งใบคำขอนั้น ไปยัง CA เพื่อขอ Certificate
 3. Certificate Provisioning
  1. เมื่อได้ Certificate แล้วนำไปติดตั้งลงบน Machine
 4. Certificate Monitoring
  1. ทำการตรวจสอบว่า Certificate ที่ติดตั้งนั้นถูกต้อง
 5. Certificate Revocation/Renewal
  1. ในส่วนนี้แยกเป็นสองกรณี
   1. ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะถูกบุกรุก หรือมีปัญหาอื่น ๆ  ให้ทำการ Revoke และ Certificate นั้นจะถูกยกเลิกโดยทันที
   2. หากใกล้หมดอายุให้ทำการ Renew Certificate ใหม่

ซึ่งเมื่อถึงถึงขั้นตอนนี้ไม่ว่าจะ Revocation/Renewal เราจะกลับไปที่ข้อ 1 ใหม่อีกครั้ง

CONTACT US
Phone Anet Internet  Tel : 02-861-0700
 
Email Anet Internet  E-mail : Info@anet.net.th
 
 
 
Anet Internet Logo

23 Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd., Klongtonsai, Klongsan Bangkok 10600

Copyright © 2022 Advanced Research Group Co., Ltd All Right reserved. Privacy Notice  Cookies Policy  Privacy Policy