Logo-anet-corporate_internet-อินเทอร์เน็ต
 
Internet of Things ทำงานอย่างไร?
Date : 14/08/2019
โดยสรุป Internet of Things (IoT) คือแนวคิดในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ ก็ตามที่สามารถเปิดหรือปิดได้ ไปยังอินเทอร์เน็ต
 
โดยสรุป Internet of Things (IoT) คือแนวคิดในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ ก็ตามที่สามารถเปิดหรือปิดได้ ไปยังอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ เนื่องจาก IoT เป็นเครือข่ายขนาดยักษ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและผู้คนทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อแบ่งปันหรือโอนถ่ายข้อมูลและเรื่องราวของตนเอง ซึ่งรวมถึงสิ่งแปลก ๆ ที่มีรูปร่างและขนาดตั้งแต่ไมโครเวฟที่ใช้ปรุงอาหารในระยะเวลาที่กำหนด ไปจนถึงรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ซึ่งมีเครื่องตรวจจับสัญญาณที่ซับซ้อน หรือแม้แต่บันทึกสถิติต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชันได้
Internet of Things ทำงานอย่างไร?
อุปกรณ์และวัตถุที่มีอยู่ภายในเครื่องจับสัญญาณ (Sensor) จะทำการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Internet of Things ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆ และใช้การวิเคราะห์ เพื่อแบ่งปันข้อมูลที่ดีที่สุดกับแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจง
แพลตฟอร์ม IoT เป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพเหล่า โดยสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าข้อมูลใดมีประโยชน์และสิ่งไหนที่สามารถม่มีประโยชน์ ซึ่งข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อตรวจหารูปแบบคำแนะนำและตรวจสอบปัญหาที่ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นก่อนที่จะเกิดขึ้นได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจการผลิตรถยนต์ อาจต้องการทราบว่าส่วนประกอบใดที่นิยมมากที่สุด ดังนั้นการใช้เทคโนโลยี Internet of Things จะสามารถช่วยธุรกิจได้ดังนี้
  • ใช้เซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบว่าส่วนไหนของพื้นที่ในโชว์รูมเป็นที่นิยมมากที่สุด และส่วนไหนที่ลูกค้าใช้เวลาอยู่นานที่สุด
  • เจาะลึกลงในข้อมูลการขายที่พร้อมใช้งา นเพื่อระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขายได้เร็วที่สุด
  • จัดเรียงข้อมูลการขาย พร้อมด้วยแหล่งจ่ายอัตโนมัติ เพื่อจัดการกับคลังสินค้า
ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันนี้ จะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดว่าผลิตภัณฑ์ใดที่จำเป็นต้องใช้ ซึ่งจะสามารถเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ขั้นสูงจะทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถทำงานบางอย่างได้โดยอัตโนมัติ
อ้างอิง : https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/what-is-the-iot/
CONTACT US
Phone Anet Internet  Tel : 02-861-0700
 
Email Anet Internet  E-mail : Info@anet.net.th
 
 
 
Anet Internet Logo

23 Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd., Klongtonsai, Klongsan Bangkok 10600

Copyright © 2022 Advanced Research Group Co., Ltd All Right reserved. Privacy Notice  Cookies Policy  Privacy Policy