Logo-anet-corporate_internet-อินเทอร์เน็ต
 
Techcrunch เว็บไซต์เผยแพร่ข่าวสารเทคโนโลยีและธุรกิจอันดับต้น ๆ
Date : 14/08/2019
Techcrunch เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่มุ่งเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีจากอเมริกาที่มีความ......
Techcrunch เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่มุ่งเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีจากอเมริกาที่มีความครอบคลุมทั้งธุรกิจและเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น Startup, Mobile, Gadget, Social เป็นต้น  Techcrunch จะทำการรายงานข่าวเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอทุก ๆวัน, ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ , การวิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใหม่ในด้านเทคโนโลยีและการจัดทำความนิยมของธุรกิจด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจในระยะเริ่มต้นไปจนถึง บริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผู้สื่อข่าว และนักเขียนที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Mike Butcher, Alexia Tsotsis, Michael Arington ซึ่งเว็บไซต์นี้เป็นของบริษัท Oath แต่ในวันที่ 28 กันยายน ปี พ.ศ. 2010  AOL หรือบริษัท American Online ประกาศว่าได้ซื้อกิจการ TechCrunch แม้ว่าหลังจากมีการซื้อกิจการไปผู้เข้าชมเว็บไซต์จะมีจำนวนน้อยลง แต่ในปัจจุบันก็ยังเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในแวดวงเทคโนโลยี ซึ่งมีความน่าใจมาก ๆ ดังนี้
News : เป็นหนึ่งในเมนูหลักของเว็บไซต์ Techcrunch จาก 4 เมนู ซึ่งเมื่อคลิกไปที่ News จะพบว่ามีเมนูย่อยอีก 10 เมนู แบ่งแยกเป็นประเภทเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถหาข่าวที่ต้องการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และแน่นอนข่าวของ Techcrunch อัปเดททุก ๆ วัน ทำให้คุณได้รับข่าวสารใหม่ตลอด ซึ่งมีความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้วย เช่น ข่าวการอัปเดทของ Facebook หรือ Instagram เป็นต้น
Video : ในเมนู Video ของ Techcrunch อาจจะมีความแตกต่างจากผู้อื่น ซึ่งมีการรีวิวให้เห็นอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
Event : ใน  Techcrunch จะมี Event ที่เป็นการกิจกรรมพิเศษในการออกไปให้ความรู้ และออกไปเผยแพร่เทคโนโลยีตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐ ญี่ปุ่น เซี่ยงไฮ้ และรัสเซีย เป็นต้น
CONTACT US
Phone Anet Internet  Tel : 02-861-0700
 
Email Anet Internet  E-mail : Info@anet.net.th
 
 
 
Anet Internet Logo

23 Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd., Klongtonsai, Klongsan Bangkok 10600

Copyright © 2022 Advanced Research Group Co., Ltd All Right reserved. Privacy Notice  Cookies Policy  Privacy Policy