Logo-anet-corporate_internet-อินเทอร์เน็ต
 
จดทะเบียน SSL ใช้ระยะเวลาในการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กี่วัน
Date : 08/10/2019
คุณสามารถติดตั้ง SSL ได้ก็ต่อเมื่อโดเมนของคุณพร้อมใช้งานแล้ว......
 
 
 
ก่อนจะติดตั้ง SSL จะต้องสั่งซื้อ SSL ก่อน สำหรับระยะเวลาในการสั่งซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Secure Socket Layer) จะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น แต่การติดตั้งใบรับรองอาจต้องใช้เวลาที่แตกต่างกัน (ไม่เกิน 15 วัน) แล้วแต่กรณี ซึ่งโดเมนเนม (Domain Name) ใหม่ที่เพิ่งจดพร้อมติด SSL จะใช้เวลาในการติดตั้ง SSL น้อยกว่าโดเมนเก่าที่ต้องการย้ายผู้ให้บริการจดโดเมนและ SSL แม้ว่าการติดตั้ง SSL นั้น ทางผู้ให้บริการจะตรวจสอบก่อนว่าชื่อโดเมนดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่ แต่ถ้ามีโดเมนอยู่แล้ว ต้องการย้ายผู้ให้บริการจดทะเบียน SSL ทางผู้ให้บริการรายใหม่จะต้องติดต่อกับผู้ให้บริการรายเก่า เพื่อขอโค้ดสำหรับติดตั้ง SSL กับเว็บไซต์ก่อน
 
นอกจากนี้ยังมีกรณีอื่น ๆ ที่อาจทำให้ระยะเวลาในการติดตั้ง SSL แตกต่างกันไปอีกด้วย ซึ่งบางกรณีเราก็ควรศึกษาและควรทราบไว้จะเป็นผลดีต่อตัวเองและเว็บไซต์เป็นอย่างมาก
 
1.โดเมนติดตั้ง SSL อยู่แล้ว : ในกรณีที่มีการติดตั้ง SSL กับชื่อโดเมนแล้ว การติดตั้ง SSL โดยอัตโนมัติจะล้มเหลวไม่สามารถดำเนินการต่อได้ จนกว่า SSL เดิมจะถูกลบออกไป ซึ่งผู้ให้บริการจดทะเบียน SSL รายใหม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ สำหรับ ANET สามารถสอบถามเรื่องการจดทะเบียน SSL ผ่าน Facebook
2.การตรวจสอบที่ต้องใช้เวลา :การติดตั้ง SSL อาจจะล่าช้า เนื่องจากมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใหญ่อย่างEntrust Datacard หรือ Comodo ที่ ANET เป็นตัวแทนจำหน่าย SSL ในประเทศไทย โดยการตรวจสอบเพิ่มเติมนี้จะขึ้นอยู่กับชื่อที่ใช้ในโดเมน ซึ่งหน่วยงานที่ออก SSL จะทำการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 1 วัน แต่ในบางกรณีอาจยืดเยื้อ เพราะอาจจะขอข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์และธุรกิจของคุณด้วย
3.ไม่มีแอคเคาท์อีเมลสำหรับธุรกิจ : อีเมล (E-mail) ธุรกิจ หมายความว่า ไม่มีอีเมลที่เป็นชื่อเดียวกับบริษัทหรือเว็บไซต์ เช่น info@yourdomain.com เป็นต้น แม้ว่าการติดตั้ง SSL โดยทั่วไปไม่ต้องใช้อีเมล เพราะสามารถติดตั้งได้โดยอัตโนมัติ แต่ก็มีบางกรณีที่ต้องทำการตรวจสอบโดยใช้อีเมลในการตรวจสอบตัวตน ซึ่งคุณต้องทำการยืนยันผ่านอีเมลด้วย
 
สำหรับใครที่พบเจอเหตุการณ์การใช้เวลาในการจดทะเบียน SSL ที่ยาวนานนอกจากกรณีข้างต้น สามารถมาแบ่งปันกันได้ เพื่อให้ผู้อื่นเรียนรู้และเตรียมตัวก่อนจดทะเบียน SSL
 

 

CONTACT US
Phone Anet Internet  Tel : 02-861-0700
 
Email Anet Internet  E-mail : Info@anet.net.th
 
 
 
Anet Internet Logo

23 Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd., Klongtonsai, Klongsan Bangkok 10600

Copyright © 2022 Advanced Research Group Co., Ltd All Right reserved. Privacy Notice  Cookies Policy  Privacy Policy